Zenfolio | Ashley Marshall Photo | MLS: New York Red Bulls vs. New York City FC

Fans, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCLineups, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCColor guard, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCAndrea Pirlo, Jack Harrison, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCDavid Villa, Bradley Wright-Phillips, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCFans, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCMLS: New York Red Bulls vs. New York City FCLuis Robles, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCBradley Wright-Phillips, Andoni Iraola, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCMLS: New York Red Bulls vs. New York City FCDax McCarty, Andrea Pirlo, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCDax McCarty, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCAuderlin Collins, Jack Harrison, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCJack Harrison, Connor Lade, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCEthan White, Alex Muyl, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCEthan White, Alex Muyl, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCFans, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCSacha Kljestan, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCBradley Wright-Phillips, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FCFans, MLS: New York Red Bulls vs. New York City FC